Zkušenosti

Přehled projektů kanceláře NIELSEN MEINL

  • příprava vzorových smluv v oblasti poskytování IT služeb pro společnost podnikající v oblasti finančních služeb
  • vyjednávání na straně zákazníka o smluvních podmínkách spolupráce v oblasti IT
  • právní podpora ve sporu mezi obchodní společností a telekomunikačním operátorem v oblasti poskytování služeb elektronických komunikací
  • příprava smluv a zajišťovacích nástrojů v oblasti developerských projektů
  • komplexní právní podpora při převodech vlastnických práv k nemovitostem, vč. zajištění transakcí
  • příprava investičních dohod, dohod společníků a dalších smluv při akvizicích společností působících v oblasti IT a internetu
  • komplexní právní podpora při vstupu investora do mezinárodního internetového projektu
  • právní podpora při nastavování obchodních vztahů mezi vydavatelstvím a mediální agenturou
  • příprava smluvní dokumentace pro mezinárodní obchodní spolupráci v oblasti výroby
  • řešení sporu v oblasti nekalé soutěže na internetu