Technologie, média, telekomunikace

Právníci advokátní kanceláře NIELSEN mají bohaté zkušenosti v oblasti moderních technologií, zejména v oblasti informačních technologií a telekomunikací, internetového podnikání a dalších činností v online prostředí.

V oblasti moderních technologií nabízíme právní poradenství zákazníkům, kteří chtějí důsledně chránit své investice, ale i dodavatelským společnostem, budujícím dlouhodobé vztahy se svými odběrateli. Využívání moderních technologií v podnikání vyvolává řadu právních otázek v oblastech regulace (ochrana osobních údajů, reklama na internetu, online sázení), vnitrofiremních (ochrana know-how a duševního vlastnictví, pracovněprávní aspekty) až po problematiku obchodní (spravedlivé nastavení systému akceptace plnění, autorských práv a licenčních vztahů či řešení mezinárodněprávních souvislostí, nastavení tzv. Service Level Agreements - SLA apod.). Specifickou oblast právních otázek pak představují nové obchodní modely v IT, jako jsou Outsourcing, Cloud Computing či Virtualizace.

V oblasti mediálního práva nabízíme právní podporu vydavatelům periodického tisku, provozovatelům vysílání, agenturám poskytujícím služby monitoringu médií a dalším hráčům na mediálním trhu. Vedle regulačních otázek (vysílání, reklama, loterie a spotřebitelské soutěže) poskytujeme poradenství například v otázkách správného nastavení pracovněprávních vztahů a vztahů s externími spolupracovníky či obecně  autorských a dalších práv. Poskytujeme poradenství i ve věcech ochrany osobnosti a pověsti firem. Dlouhodobou pozornost věnujeme i problematice internetových médií.

V oblasti telekomunikací nabízíme právní podporu při dodávkách zařízení, při poskytování služeb elektronických komunikací, jakož i ve vztahu k regulátorům trhu (telekomunikační úřad, antimonopolní úřad apod.).