Řešení sporů

Odborná právní pomoc při řešení sporů z podnikání i jiných činností je často rozhodujícím kritériem úspěchu. Kancelář NIELSEN se věnuje především prevenci vzniku sporů, a to již správným nastavením transakcí a s nimi souvisejících smluv. Před eskalací sporu k soudu dává vždy přednost mimosoudní dohodě coby výsledku jednání mezi stranami.

Není-li taková dohoda možná, pak nekompromisně hájí oprávněné zájmy svých klientů před soudy, správními orgány i rozhodčími tribunály, a to na národní i mezinárodní úrovni. Cílem jakéhokoliv zvoleného prostředku k řešení sporů je co nejefektivněji a nejúsporněji dosáhnout požadovaného výsledku.