Platební a finanční transakce

Rostoucí regulace v oblasti finančních transakcí zvyšuje nároky na poskytovatele platebních služeb i na jejich zákazníky. Porušení stanovených pravidel přitom může vést k omezení či znemožnění konkrétní transakce (např. z důvodu zablokování finančních prostředků), ale rovněž ke uložení pokut či dokonce sankcí v oblasti trestního práva.

Kancelář NIELSEN MEINL pomáhá klientům zorientovat se v dané regulaci a nastavit interní procesy tak, aby klienti řádně plnili své povinnosti, stanovení právními předpisy, ale i procesy a požadavky bank a dalších poskytovatelů platebních služeb. To vše i v mezinárodních vztazích, zejména při platbách ze států mimo Evropskou unii (Rusko, Čína, USA apod.).

Kancelář má rozsáhlé know-how v otázkách opatření proti praní špinavých peněz (AML). Ročně investuje nemalé prostředky do odborných kurzů, seminářů apod., o aktuálních problémech diskutuje i s regulátory trhu apod. Pro klienty připravuje interní dokumenty a nastavuje procedury pro dodržování povinností v oblasti AML. Poskytuje též externí audity řádného plnění stanovených povinností.

NIELSEN MEINL se rovněž podílela na vzniku a registraci několika poskytovatelů platebních služeb, včetně přípravy kompletní dokumentace pro získání registrace u České národní banky.