Tvorba a vyjednávání smluv

  • nastavení smluvní konstrukce pro realizaci projektu
  • identifikace vhodných zajišťovacích nástrojů
  • příprava smluv a souvisejících právních dokumentů, případně revize návrhů smluv předložených druhou stranou
  • příprava strategie pro vyjednávání s druhou stranou a účast na těchto vyjednáváních
  • další podpora při uzavírání smluv