Obchodní smlouvy a transakce

Součástí přípravy každé obchodní transakce je i analýza právních aspektů. Význam správného nastavení smluvní konstrukce projektu, identifikace rizik a použití nástrojů na jejich minimalizaci se projeví vždy, když se projekt dostane do nečekané situace.

Pro tyto případy poskytujeme právní podporu od plánování projektu z hlediska jeho právních aspektů, přes identifikaci rizik a možností jejich minimalizace a přípravu smluv až po vyjednávání o obchodních podmínkách. Může jít o transakce související s podnikatelskou činností firem, ale i o fúze, akvizice a další projekty.

I po uzavření smlouvy jsme schopni podpořit naše klienty při řešení běžných i nestandardních situací, zejména v případě rizika sporu. Cílem těchto služeb je zajistit zdárný průběh projektu a v případech, kdy to není možné, ochrana oprávněných zájmů klientů při ukončení projektu a vzájemném vypořádání.

Pro zefektivnění obchodní činnosti připravuje kancelář systém vzorových smluv a obchodních podmínek, včetně metodiky práce s těmito dokumenty pro obchodníky klientů. Součástí služeb je i pravidelné proškolování pracovníků, kteří se smlouvami běžně pracují. Výhodou tohoto řešení je minimalizace potřeby právní revize smluv, které společnosti uzavírají pravidelně, a přitom dosažení jistoty v právních vztazích se zákazníky.

Do oblasti právní podpory při obchodních transakcí spadá též řešení otázek souvisejících se soutěžním právem, ať již se jedná o vztahy s regulátorem trhu, řešení otázek nekalé soutěže apod.