Občanské a pracovní právo

Právní podpora v oblasti občanského práva kanceláře NIELSEN zahrnuje například pomoc při uzavírání smluv mezi nepodnikateli nebo mezi podnikateli a spotřebiteli. Národní i evropská regulace ochrany spotřebitele nabývá na stále větším významu v klasických oblastech podnikání i v nových odvětvích, jako jsou zejména internetové obchodování a poskytování služeb v online prostředí.

Zcela samostatnou kategorií jsou pracovněprávní vztahy, které zahrnují širokou škálu situací od klasických vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli (otázky mzdy a jejích náhrad, odpovědnosti za škody apod.), přes veřejnoprávní ochranu zaměstnanců (zákaz diskriminace, ochrana osobních údajů, ochrana soukromí apod.), až po zvláštní situace, jako jsou přechod pracovněprávních vztahů při převodu činnosti zaměstnavatele.