Nemovitosti a bytové právo

Trh s nemovitostmi se neustále vyvíjí. Podnikatelé v této oblasti proto často vyhledávají právní pomoc, aby se zorientovali v regulaci výstavby nových bytových i nebytových komplexů, veřejně prospěšných zařízení, modernizace domů apod. Projekty v oblasti nemovitostí navíc vyžadují provádění rozsáhlých investic, často za účasti několika investorů či financujících institucí. Správné nastavení smluvních vztahů je tak často nezbytnou podmínkou pro úspěch takto dlouhodobých projektů.

V souvislosti s deregulací nájemního bydlení roste potřeba právního poradenství i v oblasti bytového práva. A to při vytváření a správě družstev či společenství vlastníků jednotek a řešení vztahů mezi jejich členy, při převodech vlastnictví k bytům i při řešení vztahů mezi nájemci a pronajímateli. Do popředí se dostává zejména problém stanovení výše nájemného v bytech s původně regulovaným nájemným.