Zdravotní právo

  • poradenství v oblasti poskytování služeb ve zdravotnictví
  • mimosoudní i soudní řešení sporů v oblasti náhrady škody na zdraví
  • zastupování při soudních i správních řízeních v oblasti zdravotnictví