Farmaceutické právo a zdravotnictví

Kancelář NIELSEN MEINL poskytuje komplexní právní poradenství farmaceutickým společnostem. Vzhledem k tomu, že podnikání v léčivech a farmacii obecně podléhá striktní regulaci ze strany státu i Evropské unie, poskytujeme našim klientům rady ve všech oblastech týkajících se jejich každodenní činnosti. Nabízíme poradenství a spolupráci zejména při registraci a deregistraci léčiv, referencování cen léků, v oblasti reklamy a propagace léků i při spolupráci našich klientů se třetími osobami, jako jsou distributoři léčiv,zdravotnická zařízení, státní orgány či jiné farmaceutické společnosti. Poskytujeme dále právní služby související s odpadovým hospodářstvím ve farmacii i v ostatních oblastech, s nimiž naši klienti přicházejí do styku. Naše klienty též zastupujeme při jednáních s příslušnými institucemi.

V oblasti práva souvisejícího se zdravotnictvím poskytuje kancelář NIELSEN MEINL právní služby lékařům, zdravotnickým zařízením a pacientům. Právníci kancelárie mají zkušenosti se zastupováním v soudních sporech o náhradu škody na zdraví, a to na straně zdravotnických zařízení i na straně pacientů.  Samozřejmostí pak je zastupování klientů ve správních řízeních v oblasti zdravotnictví.