Duševní vlastnictví

Rozsáhlé know-how advokátní kanceláře NIELSEN v oblasti práv k duševnímu vlastnictví vychází ze skutečnosti, že její právníci řadu let spolupracují s podnikateli působícími v sektorech, které jsou na těchto právech absolutně závislí. Jde například o dodavatele informačních systémů a služeb, poskytovatele software (software housy), vydavatele periodického tisku či agentury poskytující monitoring médií apod.