Služby

Kancelář NIELSEN nabízí právní služby zejména v oblasti obchodního, občanského a správního práva.

K hlavním specializacím kanceláře NIELSEN patří právo moderních technologií (IT, internet apod.), mediální a telekomunikační právofarmaceutické a zdravotní právo a dále právní podpora obchodních transakcí při přípravě a vyjednávání smluv.

Naše znalosti právních i obchodních principů ve výše uvedených oblastech využíváme i v dalších oborech. Při fúzích a akvizicích jsme např. schopni nabídnout klientům znalost problematiky ochrany duševního vlastnictví, při výstavbě nemovitostí zase využíváme zkušenosti z rozsáhlých obchodních transakcí, pro které jsme připravovali smluvní dokumentaci, vč. nástrojů zajišťujících vložené investice. Stejně tak využíváme získané know-how i v odvětví pracovního práva apod.