Tomáš Nielsen vystoupil na WebExpo 2015

Tomáš Nielsen vystoupil na letošním ročníku konference WebExpo s přednáškou na téma Právní džungle na internetu. Věnoval se problematice podnikání v prostředí internetu z hlediska práva a regulace. Hovořil především o svých praktických zkušenostech při řešení problémů v oblasti autorských práv, osobních údajů či smluvních vztahů na internetu vůbec. Po přednášce pak T. Nielsen ještě diskutoval s účastníky v rámci tzv. Speaker’s corner.

WebExpo je největší webová konference ve střední Evropě. Je určená všem lidem, kteří se pohybují v online prostředí. Zúčastnilo se jí kolem 1 600 expertů z celého světa. Příští ročník proběhne 23. a 24. 9. 2016.