Tomáš Nielsen jedním z právních poradců iniciativy StarAudit

Tomáš Nielsen se stal členem právního poradního sboru (Legal Advisory Board) iniciativy StarAudit. V této pozici bude moci dále zužitkovat své dlouhodobé zaměření na oblast IT a online práva a zkušenosti s projekty týkajícími se ochrany dat zejména v prostředí internetu. 

StarAudit je globální iniciativa řízená sdružením EuroCloud Europe, která sdružuje odborníky z celého světa a jejímž cílem je prostřednictvím certifikace přinášet spolehlivé hodnocení kvality cloudových služeb a tak posilovat důvěru v tato služby. Mezi oblasti, kterým se StarAudit věnuje, patří kromě podpory důvěry v cloudové služby také zvyšování povědomí o nich, výměna know-how, řešení otázek spojených s ochranou dat, zavádění jednotných standardů, harmonizace právních předpisů a podpora startupů v oblasti cloudových služeb.

Staraudit Legaladvisoryboard Member