O GDPR pro experty ze zkušeben a laboratoří

Sdružení českých zkušeben a laboratoří uspořádalo pro své členy 25. 10. 2018 v Kroměříži pracovní workshop, který se kromě jiných témat věnoval také problematice Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve vztahu k činnostem zkušební laboratoře. JUDr. Tomáš Nielsen seznámil účastníky workshopu s dosavadními zkušenostmi vyplývajícími z praktické implementace tohoto nařízení v organizacích. „Setkání s odborníky v oblasti zkušebnictví bylo velice zajímavé. V rámci diskusí jsme narazili na několik poměrně specifických témat, což je pro právníka působícím v tomto oboru vždy přínosné. Hovořili jsme také o našich zkušenostech se zaváděním GDPR do praxe,“ říká k tomu Tomáš Nielsen. „I zde se ukázalo, že pro organizace, které mají principy ochrany osobních údajů zavedeny již z doby účinnosti původního zákona, není přechod na GDPR zásadním problémem. Navíc, výhodou zkušeben a laboratoří je jejich dlouhodobá zkušenost s procesním řízením. Zavést mechanismy pro ochranu osobních údajů tak pro ně nemusí být tak složité, jako pro firmy z jiných oblastí,“ dodal T. Nielsen.