NIELSEN se mění na NIELSEN MEINL a posiluje v SR i specializacích

Dovolujeme si Vás informovat, že od července 2011 posiluje advokátní kancelář NIELSEN své působení, a to geograficky (od 1. 7. bude působit na Slovensku prostřednictvím sesterské společnosti), personálně (v červenci přistupuje do společnosti nový společník, JUDr. Barbara Meinl, která povede slovenskou kancelář) i z hlediska specializací (zejména v oblasti farmaceutického práva a práva souvisejícího s poskytováním služeb ve zdravotnictví).

Barbara Meinl se kromě farmacií a zdravotnických služeb dlouhodobě věnuje problematice řešení sporů, mediálnímu právu a právu obchodních společností.

S uvedenou změnou souvisí též skutečnost, že 14. 7. došlo ke změně názvu kanceláře na NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s. r. o., která bude následně zapsána do obchodního rejstříku.

Kontakt na slovenskou kancelář je: NIELSEN MEINL, s. r. o., Zochova 16/X, 811 03
Bratislava, tel: +421 220 727 072, e-mail: bratislava@nielsenmeinl.com.