Konvertujeme autorizovaně

Kancelář NIELSEN nabízí svým klientům autorizovanou konverzi dokumentů

Kancelář NIELSEN od dnešního dne nabízí svým klientům novou doplňkovou službu autorizované konverze dokumentů. Ta souvisí se zavedením systému datových schránek a umožňuje převádět elektronické dokumenty, doručené do datové schránky, do listinné podoby a naopak. Takto převedené dokumenty mají povahu ověřené kopie.