Jsme členem Sdružení pro dopravní telematiku

Advokátní kancelář NIELSEN se stala členem Sdružení pro dopravní telematiku, prestižní asociace sdružující subjekty působící v oblasti telematických systémů.

Hlavním cílem SDT je aktivní a koordinovanou činností docílit urychleného rozvoje oboru dopravní telematiky v oblasti pozemních komunikací, železniční, vodní i letecké dopravy, a tím přinášet technické, ekonomické i ekologické přínosy národnímu hospodářství a členům sdružení.

Pro kancelář NIELSEN je SDT zajímavou platformou zejména proto, že informační technologie a telekomunikace v oblasti dopravy představují dlouhodobě velice perspektivní obor, jehož význam si (snad) stále více uvědomuje i veřejný sektor.

"Telematika zdaleka není jen o mýtném. Spadá sem mnoho projektů v oblasti bezpečnosti a zefektivňování dopravy, jako je Evropskou unií prosazovaný projekt eCall. Právě tyto projekty se úzce dotýkají problematiky vztahů mezi dodavateli a zákazníky, jakými jsou licenční vztahy či vztahy z odpovědnosti za vady, ale i ochrany osobních údajů a soukromí atd. Právě to jsou oblasti, které nás zajímají a jimž se intenzivně věnujeme," řekl Tomáš Nielsen, společník kanceláře.