Ivana Nemčeková oceněna v prestižní soutěži Právník roku

Porota celojustiční soutěže Právník roku, kterou pořádá Česká advokátní komora a vydavatelství EPRAVO.CZ, ocenila kolegyni Ivanu Nemčekovou. Ta za svou práci „Proč je důležité si i dále pokládat otázku souběhu funkcí“ získala třetí místo v kategorii Talent roku a na slavnostním galavečeru se tak postavila po bok tak významným osobnostem české justice, jako jsou vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, soudce Ladislav Muzikář nebo bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová, která vstoupila do Právnické síně slávy.

„Moje soutěžní práce se věnuje situaci, kdy statutární orgán obchodní společnosti, vykonávající svou funkci na základě smlouvy o výkonu funkce, má současně s obchodní společností uzavřenou i pracovní smlouvu, jejímž předmětem je výkon činnosti shodné s činností statutárního orgánu,“ říká Ivana Nemčeková a dodává: „Impulzem pro výběr tohoto tématu byl nález Ústavního soudu, který velice nedávno přinesl přelomový pohled na tuto otázku, i s ohledem na rekodifikaci. Nálezu se práce věnuje z větší části. Jde navíc o otázku, se kterou se u klientů setkávám v rámci své právní praxe poměrně často.“

Mgr. Ivana Nemčeková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V advokátní kanceláři NIELSEN MEINL působí od roku 2014 a věnuje se především oblasti obchodního práva, práva regulujícího internet a IT, oblasti ochrany osobních údajů a obecně ochrany duševního vlastnictví.

Ivana Nemčeková (druhá zleva) převzala ocenění mimo jiné z rukou ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.

 

Další podrobnosti o celojustiční soutěži Právník roku najdete 

https://www.epravo.cz/top/clanky/pravnik-roku-2016-nejvyssi-pravnicka-pocta-pro-ivu-brozovou-105077.html