Zástupci Nielsen Meinl se zúčastnili vídeňské konference Cloud Privacy Check (CPC)

Od 24. do 26. listopadu 2017 se ve Vídni konala konference platformy Cloud Privacy Check (CPC). Ta sdružuje právní odborníky z 33 evropských zemí, kteří si kladou za cíl co nejjednodušším způsobem popsat problematiku ochrany osobních údajů při poskytování cloudových služeb v jednotlivých participujících zemích s důrazem na rozdíly v národních regulacích. Současně platforma usiluje i o hledání obecnějších principů ochrany dat, použitelných i v dalších odvětvích. Chce tak poskytnout základní vodítko firmám i dalším organizacím, které rozvíjejí přeshraniční aktivity. Za Českou republiku se již začátkem roku 2016 do iniciativy zapojila advokátní kancelář Nielsen Meinl, která se na oblast cloudových služeb a problematiku ochrany dat dlouhodobě zaměřuje.

Rozdíly v národních úpravách regulace ochrany osobních údajů mohou poskytovatelům, ale i uživatelům cloudových služeb působit někdy značné problémy. To vede k menší konkurenceschopnosti evropského trhu ve srovnání například s trhem americkým. Projekt CPC se tuto konkurenční nevýhodu snaží odstranit a nabídnout zájemcům jednoduchý nástroj na to, jak se v existujícím zmatku předpisů zorientovat,“ vysvětluje Tomáš Nielsen.

Platforma se nyní soustřeďuje na změny, které do oblasti ochrany osobních údajů přináší nové evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé též pod zkratkou „GDPR“), a na jeho integraci do právních řádů zemí zapojených do CPC.