Vyšla nová publikace o IT právu

WK_zaklady_sw_prava_velka

V dubnu vyšla publikace Základy softwarového práva, která si klade za cíl přiblížit právnické i IT veřejnosti vybrané aspekty práva informačních technologií.

Kniha, kterou vydalo nakladatelství Wolters Kluwer, obsahuje kapitoly věnované například autorským právům, ochraně dat, elektronickému obchodu či novým obchodním modelům v IT. Spoluautorem knihy je i Tomáš Nielsen, společník kanceláře NIELSEN. Zabýval se právě otázkami právních aspektů nových business modelů, jakými jsou Cloud Computing, virtualizace apod. Více informací o publikaci naleznete zde.