Tomáš Nielsen vystoupil na bezpečnostní konferenci SCADA Security 2017

Ve dnech 12. a 13. října proběhla v Praze mezinárodní konference SCADA Security 2017, jejímž hlavním tématem byla kybernetická bezpečnost průmyslových řídicích systémů. Účastníci konference diskutovali o aktuálních hrozbách v oblasti kybernetické bezpečnosti, nových technologických trendech v ochraně klíčových průmyslových systémů či o problematice Průmyslu 4.0 z pohledu kybernetických rizik.

Upozornili na to, že v poslední době byla značná část kyber útoků vedena právě proti klíčovým průmyslovým systémům, a hledali odpovědi na otázku, zda a do jaké míry jsou především průmyslové podniky na tato rizika připraveny.

Tomáš Nielsen hovořil v rámci panelu nazvaného „Kybernetická bezpečnost a lidský faktor“ o právní odpovědnosti podnikatelů v případě kybernetických útoků. „Je zajímavé, že zatímco v oblasti tradičních informačních technologií je bezpečnost jedním z hlavních témat, v oblasti tzv. OT je dosud poněkud zanedbáváno. Přitom kybernetické útoky zaměřené právě na SCADA systémy, které monitorují a řídí důležité výrobní a technologické procesy, mohou způsobit firmám, ale i státu obrovské škody,“ řekl T. Nielsen a dodal: „Jednatelé a členové představenstva by si přitom měli být vědomi toho, že za podobné škody mohou nést i osobní odpovědnost. Předejít jejich vzniku přitom lze prostřednictvím poměrně jasných postupů – na začátku by měla stát analýza aktiv společnosti a hrozeb, jimž čelí. Následovat by mělo nastavení interních procesů a bezpečnostních nástrojů, spolu s vyškolením zaměstnanců a kontrolou dodržování pravidel. I když není možné hrozbu kybernetického útoku zcela vyloučit, je možné snížit jeho následky, a to i v právní rovině“.

Konference se zúčastnili vedle českých expertů, reprezentantů bezpečnostních složek a vysokých škol a zástupců státní správy také odborníci z Německa, Estonska, Velké Británie, Portugalska, Itálie či Švýcarska. 

(ln)