Tomáš Nielsen hovořil o GDPR na workshopu Sdružení pro dopravní telematiku

Tomáš Nielsen se ve středu 28. června zúčastnil workshopu Sdružení pro dopravní telematiku (SDT), mezi jehož členy advokátní kancelář Nielsen Meinl rovněž patří. Vystoupil tam s příspěvkem věnovaným problematice obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve vztahu k automatizovaným dopravním systémům. I těch se samozřejmě nařízení, které vstoupí v účinnost již 25. května příštího roku, významně dotkne. 

Nařízení GDPR přináší řadu nových povinností správcům osobních údajů, kteří využívají automatizované systémy pro jejich zpracování. Zejména v případech, kdy na základě takového zpracování dochází k rozhodnutím zasahujícím do práv subjektů údajů. Typickým příkladem může být určování ceny podle frekvence využívání služeb v dopravě a podobně. I na tyto změny by měly být podniky s ohledem na hrozbu vysokých sankcí řádně připraveny,“ upozorňuje Tomáš Nielsen. 

Souvisejícímu tématu – otevřeným datům ve veřejné správě – se pak v následujícím příspěvku věnoval Michal Kubáň, národní koordinátor Ministerstva vnitra pro tuto oblast. Navázali na něho další hosté a zástupci členských organizací SDT. Jiří Bartoň ze společnosti Rebut například promluvil o tom, jak je využívána telematika v praxi v rámci velmi sledované modernizace dálnice D1. Zkritizoval zejména fakt, že ani v České republice stále nejsou využívány možnosti moderních telematických systémů tak, jak by si zasloužily. Jeho vystoupení vyvolalo kromě jiného i diskusi o tom, zda by veřejné zakázky na výstavbu dálnic neměly být propříště odděleny od zakázek na dodávku telematických systémů.