Od září se zvyšují poplatky u českých soudů

Novelou zákona o soudních poplatcích došlo s účinností k 1. září 2011 ke zvýšení soudních poplatků. Změna se dotkne běžných sporných řízení, kde se zvyšuje minimální poplatek z 600 na 1.000 Kč u žalob na částky do 20.000 Kč (dříve do 15.000 Kč) a standardní poplatek ze 4 na 5 procent, ve sporech týkajících se nemovitostí z 3.000 Kč na 5.000 Kč za nemovitost.

Novela se podstatným způsobem dotýká i řízení ve věcech obchodního rejstříku. Pokud dříve zaplatil zakladatel za zápis nové obchodní společnosti 5.000 Kč, nyní zaplatí 6.000 Kč a u akciových společností dokonce 12.000 Kč. Poplatek za změnu v zápise se zvýšil z 1.000 na 2.000 Kč. Dochází též ke změnám v rozsahu věcí, které jsou od soudního poplatku osvobozeny. Pro podnikatele je to zejména návrh na výmaz z obchodního rejstříku, který byl dosud zpoplatněn částkou 3.000 Kč (nešlo-li o výmaz podnikatele - fyzické osoby, který byl i podle dosud účinného znění od poplatku osvobozen).

Novela nemá vliv na žaloby, které byly podány před 1. 9. 2011, byť by povinnost k zaplacení soudního poplatku vznikla až po účinnosti novely. Naopak za nově podaná odvolání a dovolání se platí již zvýšené poplatky, a to bez ohledu na to, zda se týkají řízení zahájených před 1. 9. 2011.

Nové sazby lze nalézt např. zde - na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.