Očekávané změny v oblasti opatření proti praní špinavých peněz

(Aktualizováno 9/2016)

Poslanecká sněmovna v září 2016 schválila rozsáhlou novelu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a dalších souvisejících zákonů, která reflektuje změny v evropských předpisech a která by měla nabýt účinnosti od ledna 2017.

Novela přináší řadu změn pro povinné osoby. Novým institutem je tzv. hodnocení rizik. Každá povinná osoba identifikuje a posoudí rizika legalizace výnosů z trestné činnosti, která mohou nastat v rámci její činnosti. Na základě tohoto hodnocení povinná osoba přijme příslušná opatření.

Dochází též ke změnám při identifikaci klientů i jejich kontrole. Významnou proměnou prochází rovněž definice politicky exponované osoby, kterou nyní budou i tuzemské osoby, nikoli jen zahraniční, a dále i osoby s regionální působností. Správní dozor v oblasti AML pak připadne nově vzniklému Finančně analytickém úřadu, který nahradí dosavadní útvar ministerstva financí. Vznikem úřadu dojde k posílení nezávislosti FAÚ jako finanční zpravodajské jednotky, a to i přesto, že nepůjde o nový ústřední orgán státní správy, ale bude podřízen ministerstvu financí.

Novela rovněž počítá se změnou zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, kde zavádí od ledna 2018 evidenci údajů o skutečných majitelích. Tato evidence však nebude veřejně přístupná. Vedle veřejných orgánů do ní budou mít přístup pouze povinné osoby.