KONČÍ LHŮTA PRO PODŘÍZENÍ SPOLEČNOSTÍ ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Koncem roku 2015 uplyne možnost obchodních společností registrovaných v České republice podřídit se zákonu o obchodních korporacích (ZOK) jako celku v souladu s jeho přechodným ustanovením § 777 odst. 5.

Hlavním přínosem podřízení se novému zákonu je zjednodušení právní úpravy, která bude Vaši společnost nadále regulovat (kdy společnosti vzniklé před rokem 2014, které se dosud ZOK nepodřídily, jsou regulovány částečně novým zákonem, částečně na ně však stále dopadá i úprava původně obsažená v obchodním zákoníku).

Pokud tedy Vaše společnost vznikla před rokem 2014, dosud se ZOK nepodřídila a budete mít zájem tak učinit, neváhejte nás prosím co nejdříve kontaktovat, příp. se spojit s notářem či jiným právním zástupcem k dořešení této věci.