portrét
E: msedlacek@nielsenmeinl.com
T: +421 905 919 199

Matej Sedláček

právník

Matej Sedláček se věnuje problematice obchodních závazkových vztahů, právu duševního vlastnictví a farmaceutickému právu. Zaměřuje se i na zastupování klientů před soudy a má zkušenosti v oblasti veřejných zakázek a environmentálního práva.

Po ukončení vysokoškolských studií na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě působil v mezinárodní advokátní kanceláři, kde získal zkušenosti v oblasti mezinárodních arbitráží, práva informačních technologií a zdravotního práva. V rámci svého působení na právním oddělení ústředního orgánu státní správy se věnoval také problematice odpadového hospodářství, eurofondů a procesnímu zastupování v rámci správního soudnictví.

Matej Sedláček se zapojil do procesu přípravy a vyhodnocování veřejných zakázek a do legislativního procesu přípravy několika právních předpisů. Podílel se také na přípravě a realizaci školení na téma obchodních závazkových vztahů určeného členům statutárních orgánů a dozorčích rad obchodních společností.